S16059/2006 
NORDJV-06 S VCH
Häromi's Royal Dezhra Of Balzer
DK00823/2004 
Stabygårds Balzer Von Bluf
NHSB2032653 
Bluf
NHSB1786282 
NLCH WW-95
Frids Fan'e Ikeloane
NHSB1780247 
Hiske Femke Fan't Paradijske
DK04415/2002 
Inez Vd Benhoornleijn
NHSB2188050 
Otte Ludo Bart Fan It Heidehiem
NHSB2133714 
Eva Vd Eenhoornleijn
S51202/99 
Little Exit Tess Fan Marheim
NHSB1780256 
JWW-92 LUCH NLCH
Ime Fan 't Paradijske
NHSB1624882 
NLCH
Elmer Beike Fan 't Heidehiem
NHSB1310379 
JWW-85 NLCH WW-89
Astrid Fan 't Paradijske
NHSB1792517 
Dieuwke Fan Mid Fryslån
NHSB1569465 
LUCH NLCH WW-89
Niko Fan 't Paradijske
NHSB1411149 
Tekla Fan Mid Fryslån