Valp 1 Tik   Eida flyttar till Finland

  Valp 3 Tik   Etske Flyttar till Nykroppa

  Valp 4 Tik  Esse stannar hos oss

  Valp 5 Tik Einje Flyttar till fodervärd på Gotland

 Valp 6 Hane  Eske flyttar till Storfors

 Valp 7 Tik  Emke  flyttar till Norge

  Valp 8 Tik Ebel  flyttar till Fredriksberg