Sandcroft´s Cherry Castor

 

Zingo tillsammans med matte Turid.
De bor i Hällefors.

<Tillbaka till Sandcroft´s-hundarna